Stawiamy na sport

Obszarem działalności programowej Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej LOTOS jest SPORT DLA WSZYSTKICH. Dążymy do spopularyzowania i urzeczywistnienia nowoczesnych idei oraz form sportu wśród pracowników spółek grupy kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Podstawowa działalność programowa naszego Stowarzyszenia realizowana jest w formie sekcji sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych promujących prozdrowotne formy aktywności ruchowej.

SEKCJE SPORTOWE

Koszykówka

Kręgle

Piłka nożna

Piłka nożna

Running team

Rzut podkową

Siatkowka

Siatkówka

Tenis stołowy

Tenis ziemny

Żeglarstwo

Wydarzenia